מנהל מחלקת מבנים מסוכנים ושימושים חורגים

מנהל מחלקת מבנים מסוכנים ושימושים חורגים באגף רישוי ופיקוח במינהל הנדסה

*המודעה פונה לנשים וגברם כאחד*

תיאור התפקיד :
 • הגורם המקצועי האחראי למתן חוות דעת מקצועי על מבנים מסוכנים כולל בדיקת מבנים מסוכנים בשטח
 • האחראי על בדיקת שימושים חורגים , כתיבת דוחות וחוות דעת לצורך טיפול בעבודות שימושים חורגים
 • דיווח בזמן נדרש מהשטח במסגרת שגרתית ועל פי פניות יזומות, ייצוג בבתי המשפט
 • ניהול מאגר ידע, מעקב ובקרה, בדבר שימושים חורגים ומבנים מסוכנים בהתאם לתוכנית עבודה שנתית
 • פיקוח על מבנים מסוכנים
 • שיעור משרה 100%
שאלון אישי למועמד בצירוף קורות חיים מודפסים, ותעודות המעידות על השכלה , ואישור העסקה ממעסיקים קודמים 
המעידים על ניסיון בתחום העיסוק של המשרה יש להגיש לאגף משאבי אנוש, שאלון אישי ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש, רח' הצורן 6 , נתניה או באתר האינטרנט העירוני.
ניתן להגיש את הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה, בדוא''ל michrazim@netanya.muni.il
בפקס : 03-5480606
בדיקות איכויות הבניה עפ"י חוק התכנון והבניה /התקנות.
.
דרישות:
הכישורים הנדרשים :
 • מהנדס אזרחי במדור מבנים רשום בפנקס המהנדסים (קונסטרוקטור)
 • 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק של המשרה (מבנים מסוכנים או תכנון קונסטרוקציה)
 • ידע והכרת תהליכים סטטוטוריים וחוק התכנון והבנייה ובמבנים מסוכנים
 • הזוכה במכרז יהיה חייב להשתתף ולעמוד בהצלחה בקורס הסמכה והכשרת מפקחים על הבנייה מטעם משרד הפנים
 • עמידה בלוח זמנים ובמצבי לחץ בעבודה
 • רישיון נהיגה ובעלות על רכב
 • כל מטלה שתוטל ע"י הממונים
מיקום המשרה: שרון
סוג משרה: משרה מלאה
תאריך עדכון: 13/08/2020
קוד משרה: JB-00191