דרושים בחברת כנסת ישראל

נמצאו 1 משרות
*המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד
סיוע למנהל מדור בכיר תחבורה ותקשורת (להלן: הממונה) בביצוע משימות בתחומי הטיפול של המדור בכל הקשור לתחום התחבורה והתקשורת, ובכלל זה מתן מענה לחברי הכנסת, לעובדי הכנסת והיחידות השונות בכנסת, בהתאם להנחיית הממונה ועל-פי הוראות החוק, הוראות התקשי"ר והנחיות החשכ"ל כפי שהוחלו בכנסת וכן בהתאם לנהלים וההוראות המיוחדים בכנסת וסדרי הקדימויות שהגדיר הממונה;
סיוע בביצוע רכישת ציוד וסחורות בהתאם לרשימות ולהזמנות שנמסרו לו על ידי הממונה;
איסוף יומני רכבי איגום של הכנסת, עריכת סיכום נסיעות, ריכוז נתונים לשם קיום בדיקת תאימות על-ידי הממונה וכו'.
הגשת מועמדות והליכי המיון:
1. מועמדים אשר רואים עצמם מתאימים למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס הגיוס המקוון, הנמצא באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בכתובת https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET# יש לבחור לשונית "מכרזים פומביים".
2. הגשת מועמדות תתאפשר עד לשעה 13:00 ביום ההגשה האחרון הקבוע במודעה. עד לשעה זו יינתנו גם שירותי תמיכה טכנית כמפורט מטה.
3. מועמד שהוא אדם עם מוגבלות או מועמד הנתקל בקושי טכני להיכנס למערכת או להזין נתונים או להעלות קבצים, מוזמן לפנות למוקד התמיכה במערכות המחשוב של הכנסת בטלפון 02-6408555 בשעות 08:00–13:00.
4. לא תתאפשר הגשת מועמדות בפקס, בדוא"ל או במסירה ידנית למי מעובדי אגף משאבי אנוש. הגשה בכל דרך אחרת פרט להגשה באמצעות המערכת המקוונת לא תיחשב להגשה כנדרש והיא לא תאושר.
היום האחרון להגשת מועמדות: כ"ו באדר התש"ף, 22.03.2020
סיוע למנהל מדור בכיר תחבורה ותקשורת (להלן: הממונה) בביצוע משימות בתחומי הטיפול של המדור בכל הקשור לתחום התחבורה והתקשורת, ובכלל זה מתן מענה לחברי הכנסת, לעובדי הכנסת והיחידות השונות בכנסת, בהתאם להנחיית הממונה ועל-פי הוראות החוק, הוראות התקשי"ר והנחיות החשכ"ל כפי שהוחלו בכנסת וכן בהתאם לנהלים וההוראות המיוחדים בכנסת וסדרי הקדימויות שהגדיר הממונה;
סיוע בביצוע רכישת ציוד וסחורות בהתאם לרשימות ולהזמנות שנמסרו לו על ידי הממונה;
איסוף יומני רכבי איגום של הכנסת, עריכת סיכום נסיעות, ריכוז נתונים לשם קיום בדיקת תאימות על-ידי הממונה וכו'.
הגשת מועמדות והליכי המיון:
1. מועמדים אשר רואים עצמם מתאימים למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס הגיוס המקוון, הנמצא באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בכתובת https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET# יש לבחור לשונית "מכרזים פומביים".
2. הגשת מועמדות תתאפשר עד לשעה 13:00 ביום ההגשה האחרון הקבוע במודעה. עד לשעה זו יינתנו גם שירותי תמיכה טכנית כמפורט מטה.
3. מועמד שהוא אדם עם מוגבלות או מועמד הנתקל בקושי טכני להיכנס למערכת או להזין נתונים או להעלות קבצים, מוזמן לפנות למוקד התמיכה במערכות המחשוב של הכנסת בטלפון 02-6408555 בשעות 08:00–13:00.
4. לא תתאפשר הגשת מועמדות בפקס, בדוא"ל או במסירה ידנית למי מעובדי אגף משאבי אנוש. הגשה בכל דרך אחרת פרט להגשה באמצעות המערכת המקוונת לא תיחשב להגשה כנדרש והיא לא תאושר.
היום האחרון להגשת מועמדות: כ"ו באדר התש"ף, 22.03.2020
דרישות:
השכלה תיכונית, 12 שנות לימוד.
ניסיון:
לבעלי השכלה תיכונית, 12 שנות לימוד – 3 שנות ניסיון תעסוקתי רלוונטי כמוגדר בתיאור התפקיד.
לבעלי תואר ראשון מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו לעניין זה גורם מוסמך בישראל, או הנדסאי/טכנאי מוסמך הרשום בפנקס הטכנאים וההנדסאים – שנת ניסיון תעסוקתי רלוונטי כמוגדר בתיאור התפקיד.
רישיונות:
רישיון נהיגה בר תוקף (קטגוריית B לפחות).
רישיון נהיגה על רכב ממשלתי –מועמד אשר יבחר ואין ברשותו רישיון ממשלתי.
העסקתו תהיה מותנית בהנפקת הרישום על ידי הגורם המוסמך.
דרישות נוספות חובה:
עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובימי מליאת הכנסת עד תום דיוני המליאה וועדות אך לא לפני השעה 19.00 לרבות עבודה במשמרות.
הגשת מועמדות והליכי המיון:
מועמדים אשר רואים עצמם מתאימים למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס הגיוס המקוון, הנמצא באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בכתובת https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET# יש לבחור לשונית "מכרזים פומביים".
היום האחרון להגשת מועמדות: כ"ו באדר התש"ף, 22.03.2020
מיקום המשרה: ירושלים
סוג משרה: משרה מלאה
תאריך עדכון: 15/03/2020
קוד משרה: JB-00010